Bakgrund

Stiftelsen bildades i februari 2000 som en följd av att Bergslagens Sparbank ombildades till aktiebolag - Bergslagens Sparbank AB. Sparbankens tidigare verksamhetsområde inom Lindesberg och Ljusnarsberg kommuner utvidgades därmed med Nora kommun.

Under 2012 öppnade Bergslagens Sparbank AB även ett kontor i Storfors vilket sedermera innebär att även Storfors kommun ingår i stiftelsens verksamhetsområde.
Den nya banken har sina rötter i Linde Sparbank, Nya Kopparbergs Sparbank, Fellingsbro Sparbank, Nora Sparbank samt Jordbrukskassan i Kopparberg, Nora, Lindesberg, Frövi, Fellingsbro och Ramsberg.

Från 2024 äger Sparbanksstiftelsen Bergslagen 50 % i den nybildade banken Sparbanken Bergslagen.

Genom aktieutdelning från banken kan stiftelsen lämna ekonomiska bidrag till projekt som främjar sparbankens och bygdens utveckling.
Årsredovisning för stiftelsen kan hämtas digitalt här: Årsredovisning

Stiftelsens syfte

  • främja sparsamhet genom att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden
  • genom bidrag främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur med lokal anknytning