Vi är övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger våra kunder ett ökat mervärde. Tillsammans bygger vi en mer hållbar affärsverksamhet och vi vill ta en mer aktiv roll för ett stabilare klimat. Vi arbetar för ett minskat eget avtryck, samtidigt som vi uppmuntrar våra kunder att spara hållbart. Vi uppmuntrar även våra företagskunder att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. I kampen om en mer hållbar planet vet vi att alla insatser räknas och gör skillnad. Vi på Sparbanken Bergslagen, tillsammans med våra kunder, jobbar aktivt för att säkerställa en hållbar hemplanet för framtida generationer.