Fullmakt att teckna avtal via internetbanken

Ni ansluter sig till tjänsten Swish-notis i Internetbanken. Företagsanvändaren som ansluter företaget måste ha fullmakt att teckna avtal via Internetbanken. Följ stegen:
1. Användaren loggar in i Internetbanken företag
2. Under Tillval i huvudmenyn, välj Bevaka ärenden
3. Välj Anslut. Har företaget redan tjänsten Bevaka ärenden väljer denne Ändra i menyn.
4. Markera app-kolumnen för Inkommen Swish-betalning. Godkänn med vald inloggningsmetod.

Behörighet att bevaka ärenden

Företagsanvändare med begränsad behörighet måste först få behörighet till Bevaka ärenden. Detta gör behörighetsadministratören genom att följa stegen:

1. Logga in i Internetbanken
2. Gå till Administrera – Behörighet. Om användaren även ska kunna se Swish-anslutet konto måste även behörighet till kontot ges under Se konto och avtal. Alla användare på företaget som har obegränsad behörighet har tillgång till tjänsten Bevaka ärenden.
3. Företagsanvändaren loggar in i Mobilbanken företag, väljer Inställningar, Notiser och slår på Inkommen Swish-betalning.

Ni kan även få hjälp av en handläggare på ett bankkontor att ansluta er till Swish-notis.